1. Hjem
  2. Hjælpecenter
  3. Support

6. Misligholdelse af medlemmer

6.1 Banggood.com forbeholder os ret til efter vores eget skøn at fjerne, ændre eller afvise ethvert brugerindhold, som du sender til, post eller vise på webstedet, som vi med rimelighed mener er ulovligt, overtræder vilkårene, kunne underkaste Banggood.com eller vores partnere til ansvar eller er ellers fundet upassende i Banggood.com's mening.

 

6.2 Hvis et medlem bryder vilkårene, eller hvis Banggood.com har rimelige grunde til at tro på, at et medlem overtræder vilkårene, har Banggood.com ret til at pålægge medlemmet en straf, eller suspendere eller opsige medlemmets konto eller abonnement på enhver tjeneste uden ansvar for medlemmet. Banggood.com skal også have ret til at begrænse, nægte eller forbyde enhver nuværende eller fremtidig brug af enhver anden Service, som kan leveres af Banggood.com. De sanktioner, som Banggood.com kan pålægge, omfatter blandt andet advarsel, fjernelse af produktfortegnelse eller andet brugerindhold, som medlemmet har indsendt, offentliggjort eller vist, og indfører restriktioner for antallet af produktfortegnelser, som medlemmet kan indsende eller vise, eller indførelse af begrænsninger for medlemmets brug af funktioner eller funktioner i en hvilken som helst tjeneste i en periode som Banggood.com kan overveje at være passende efter vores eget skøn.

 

6.3 Uden at begrænse generaliteten af ​​bestemmelserne i vilkårene, vil et medlem anses for at være i strid med vilkårene under nogen af ​​følgende omstændigheder:

 

a) Banggood.com har rimelig grund til at mistanke om, at et sådant medlem har brugt et stjålet kreditkort eller anden falsk eller vildledende information i enhver transaktion med en modpart,

 

b) Banggood.com har rimelig grund til at mistanke om, at oplysninger fra medlemmet ikke er aktuelle eller fuldstændige eller er usande, unøjagtige eller vildledende, eller

 

c) Banggood.com mener, at medlemmets handlinger kan medføre økonomisk tab eller juridisk ansvar over for Banggood.com eller vores partnere eller andre brugere.

 

6.4 Banggood.com forbeholder sig retten til at samarbejde fuldt ud med statslige myndigheder, private efterforskere og / eller skadede tredjeparter i undersøgelsen af ​​enhver formodentlig kriminel eller civilretlig forseelse. Desuden kan Banggood.com oplyse medlemmets identitet og kontaktoplysninger, hvis anmodet af en regering eller retshåndhævende myndighed, en skadet tredjepart eller som følge af en retssag eller anden retssag. Banggood.com er ikke ansvarlig for skader eller resultater som følge af sådan oplysning, og medlem accepterer ikke at anlægge sag eller krav mod Banggood.com for sådan offentliggørelse.

 

6.5 Hvis et medlem bryder vilkårene, forbeholder Banggood.com også ret til at offentliggøre registreringen af ​​et sådant brud på webstedet. Hvis en sådan overtrædelse involverer eller er rimeligt mistænkt for at involvere uærlige eller svigagtige aktiviteter, forbeholder Banggood.com også ret til at videregive registreringen af ​​et sådant brud til vores partnere. Sådanne partnere i Banggood.com kan pålægge, suspendere eller ophæve medlemmets brug af hele eller en del af de tjenester, som sådanne tilknyttede virksomheder leverer til medlemmet, træffe andre afhjælpende foranstaltninger og offentliggøre registreringen om medlemmets brud på vilkårene på hjemmesiden drives af eller kontrolleres af sådanne Banggood.com datterselskaber.

 

6.6 Banggood.com kan til enhver tid og efter vores rimelige skøn pålægge, suspendere eller opsige medlemmets brug af enhver Tjeneste eller Webstedet uden at være ansvarlig over for Medlemmet, hvis Banggood.com har modtaget meddelelse om, at medlemmet er i strid med enhver aftale eller forpligtelse med enhver tilknyttet Banggood.com, og et sådant brud indebærer eller er rimeligt mistænkt for at involvere uærlige eller svigagtige aktiviteter. Banggood.com har ret til at offentliggøre registreringen af ​​et sådant brud på webstedet. Banggood.com er ikke forpligtet til at undersøge sådanne overtrædelser eller anmode om bekræftelse fra medlemmet.

 

6.7 Hvert medlem indvilliger i at holde Banggood.com, vores datterselskaber, direktører, ansatte, agenter og repræsentanter fri for skadesløsholdelse af alle skader, tab, krav og forpligtelser (herunder juridiske omkostninger med fuld erstatning), som måtte opstå ved din indsendelse, udstationering eller visning af brugerindhold, fra din brug af webstedet eller tjenesterne eller fra dit brud på vilkårene.

 

6.8 Hvert medlem er desuden enig i, at Banggood.com ikke er ansvarlig, og er ikke ansvarlig over for dig eller nogen anden for ethvert brugerindhold eller andet materiale, der sendes via webstedet, herunder falsk, usandt, vildledende, unøjagtigt, ærekrænkende, stødende eller ulovligt materiale og at risikoen for skade fra sådant materiale helt hviler på hvert medlem. Banggood.com forbeholder sig ret til på eget initiativ at påtage sig det ene og alene forsvar og kontrol af ethvert andet spørgsmål, der er underkastet skadeserstatning fra medlemmet, i hvilket tilfælde medlemmet skal samarbejde med Banggood.com for at gøre gældende eventuelle forsvar.

Var denne artikel til hjælp?

Tak fordi du har indsendt din feedback om denne artikel!

Personlige tjenester og personlige anbefalinger

Vi vil bruge dine grundlæggende oplysninger, adfærdsmæssige oplysninger, handel Information og adgangsinformation for at sikre, at du kan nyde vores personlige tjenester og anbefalinger samt de sikre shoppingoplevelser.

Tilmeld nyhedsbrev og skub service management

Marker dette felt for at stoppe modtagelsen af ​​alle salgsfremmende e-mails og tryk på meddelelser fra Banggood. Vi vil stadig sende dig beskeder i forbindelse med dine ordrer, opdateringer om produkter eller tjenester, du har købt hos os.