1. Hjem
  2. Hjælpecenter
  3. Support

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 I DEN MAKSIMALE LOVGIVNING, DER ER LOVGIVET, BEMÆRKES DE TJENESTER, DER ER BANGGOOD.COM GIVET PÅ ELLER GENNEM SITERNE, "SOM DEN ER", "SOM TILGÆNGELIG" OG "MED ALLE FEJL", OG BANGGOOD.COM FRIGIVER EXPLICIT ALLE OG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ENHVER GARANTIER FOR BETINGELSE, KVALITET, FORBINDELSE, YDELSER, NØJAGTIGHED, PÅLYSELIGHED, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ALLE SÅDAN GARANTIER, REPRÆSENTATIONER, BETINGELSER OG VIRKSOMHEDER ER HERUNDER.

8.2 BANGGOOD.COM GIVER INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER OM GYLDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, KORREKTENHEDEN, ANSVAREN, KVALITETEN, STABILITETEN, FULDIGHEDEN ELLER LØBENHEDEN AF ALLE OPLYSNINGER, DER LEVERES PÅ ELLER SITES BANGGOOD.COM ER IKKE REPRÆSENTERER ELLER GARANTIERER, AT PRODUKTER ELLER TJENESTER, DER ER TILBUDET ELLER UDSTEDT PÅ SITERNE, IKKE FREMRAGER ANDRE TREDJEPARTS RETTIGHEDER FOR PRODUKTION, IMPORT, EKSPORT, FORDELING, TILBUD, DISPLAY, KØB, SALG OG / ELLER ANVENDELSE OG BANGGOOD.COM GØR INGEN REPRÆSENTATIONER ELLER GARANTIER AF ENHVER ART OM ANVENDELSE AF PRODUKTER ELLER SERVICE, DER ER TILBUDET ELLER VISET PÅ SITERNE.

8.3 Ethvert materiale, der downloades eller på anden måde er opnået via webstedet, udføres efter hver enkelt brugers eget skøn og risiko, og hver bruger er eneansvarlig for skade på Banggood.com's computersystem eller tab af data, som kan skyldes download af sådant materiale. Intet råd eller information, uanset om det er mundtligt eller skriftligt, opnået af nogen bruger fra Banggood.com eller via eller fra Webstedet, skal oprette en garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet heri.

8.4 Hver bruger accepterer hermed yderligere at skadesløse og gemme Banggood.com, vores datterselskaber, direktører, embedsmænd og ansatte harmløse fra alle tab, skader, krav, forpligtelser (herunder juridiske omkostninger på fuld erstatningsgrundlag), der måtte opstå direkte eller indirekte som følge af eventuelle krav hævdet af tredjepartsrettigheder eller andre tredjeparter vedrørende produkter, der udbydes eller vises på webstedet. Hver bruger accepterer hermed yderligere, at Banggood.com ikke er ansvarlig og er ikke ansvarlig for dig for materiale, der er indsendt af andre. herunder ærekrænkende, stødende eller ulovligt materiale, og at risikoen for skader af sådant materiale hviler helt hos hver bruger. Banggood.com forbeholder sig ret til på eget initiativ at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert andet spørgsmål, der er underkastet skadesløsholdelse af dig, i hvilket tilfælde du skal samarbejde med Banggood.com for at påberåbe sig ethvert tilgængeligt forsvar.

8.5 Banggood.com er ikke ansvarlig for eventuelle særlige, direkte, indirekte, straffe, hændelige eller følgeskader eller nogen som helst skade (herunder men ikke begrænset til skader for tab af overskud eller opsparing, afbrydelse af forretninger, tab af information), uanset om det er kontrakt , uagtsomhed, erstatning, egenkapital eller på anden måde eller andre skader som følge af et af følgende.

a) brugen eller manglende evne til at bruge webstedet eller tjenesterne

b) enhver defekt i varer, prøver, data, informationer eller tjenester købt eller indhentet fra en bruger eller en anden tredjepart via webstedet

c) Uautoriseret adgang fra tredjeparter til data eller privat information fra enhver Bruger;

d) udsagn eller adfærd fra enhver bruger af webstedet eller;

e) Eventuelle spørgsmål vedrørende Tjenester, der opstår, herunder uagtsomhed.

8.6 Uanset ovenstående bestemmelser er det samlede ansvar for Banggood.com, vores medarbejdere, agenter, datterselskaber, repræsentanter eller enhver, der handler på vores vegne med hensyn til hver bruger for alle krav som følge af brugen af ​​hjemmesiden eller tjenesterne i et hvilket som helst kalenderår begrænses til det største af (a) størrelsen af ​​gebyrer, som brugeren har betalt til Banggood.com eller vores tilknyttede virksomheder i kalenderåret og (b) HK $ 1.000. Den foregående sætning er ikke til hinder for brugerens krav om at bevise faktiske skader. Alle krav som følge af brugen af ​​Webstedet eller Tjenesten skal indgives inden for et (1) år fra datoen for aktionsårsagen.

8.7 Begrænsningerne og udelukkelsen af ​​ansvar over for dig i henhold til Vilkårene gælder i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til loven, og gælder, uanset om Banggood.com er blevet informeret om eller burde have været opmærksom på muligheden for, at der opstår sådanne tab.

Tak fordi du har indsendt din feedback om denne artikel!

Personlige tjenester og personlige anbefalinger

Vi vil bruge dine grundlæggende oplysninger, adfærdsmæssige oplysninger, handel Information og adgangsinformation for at sikre, at du kan nyde vores personlige tjenester og anbefalinger samt de sikre shoppingoplevelser.

Tilmeld nyhedsbrev og skub service management

Marker dette felt for at stoppe modtagelsen af ​​alle salgsfremmende e-mails og tryk på meddelelser fra Banggood. Vi vil stadig sende dig beskeder i forbindelse med dine ordrer, opdateringer om produkter eller tjenester, du har købt hos os.