1. Σπίτι
  2. Κέντρο βοηθείας
  3. Υποστήριξη

2. Παροχή Υπηρεσιών

2.1 Πρέπει να εγγραφείτε ως μέλος στον Ιστότοπο για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες. Επιπλέον, η Banggood.com διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να περιορίσει την πρόσβαση ή τη χρήση ορισμένων Υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών εντός των Υπηρεσιών) σε χρήστες που πληρώνουν ή υπό την επιφύλαξη άλλων προϋποθέσεων που ενδέχεται να επιβάλει η Banggood.com κατά την κρίση μας.

2.2 Some Services may be provided by Banggood.com’s affiliates on behalf of Banggood.com.

2.3 Οι υπηρεσίες (ή οποιεσδήποτε δυνατότητες εντός των Υπηρεσιών) ενδέχεται να διαφέρουν για διαφορετικές περιοχές και χώρες. Δεν παρέχεται εγγύηση ή εκπροσώπηση ότι μια συγκεκριμένη Υπηρεσία ή χαρακτηριστικό ή λειτουργία αυτής ή ο ίδιος τύπος και έκταση της Υπηρεσίας ή τα χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες αυτής θα είναι διαθέσιμα για τους Χρήστες. Το Banggood.com μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθεί ή να δημιουργήσει διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης και χρήσης οποιωνδήποτε Υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών εντός των Υπηρεσιών) σε σχέση με διαφορετικούς Χρήστες.

2.4 Το Banggood.com μπορεί να ξεκινήσει, να αλλάξει, να αναβαθμίσει, να επιβάλει όρους, να αναστείλει ή να σταματήσει οποιεσδήποτε Υπηρεσίες (ή οποιεσδήποτε λειτουργίες εντός των Υπηρεσιών) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εκτός από το ότι σε περίπτωση Υπηρεσίας βάσει αμοιβών, τέτοιες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν σημαντικά πληρώνουν τους χρήστες για να απολαμβάνουν αυτήν την υπηρεσία

Σας ευχαριστούμε που υποβάλατε τα σχόλιά σας σχετικά με αυτό το άρθρο!

Προσωπικές υπηρεσίες και εξατομικευμένες προτάσεις

Θα χρησιμοποιήσουμε τις βασικές σας πληροφορίες, τις πληροφορίες συμπεριφοράς, τις πληροφορίες συναλλαγών και τις πληροφορίες πρόσβασης για να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να απολαύσετε τις εξατομικευμένες υπηρεσίες και προτάσεις μας, καθώς και τις ασφαλείς εμπειρίες αγορών.

Εγγραφείτε ενημερωτικό δελτίο και διαχείριση υπηρεσιών push

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να σταματήσετε να λαμβάνετε όλα τα διαφημιστικά μηνύματα και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push από το Banggood. Θα συνεχίσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα σχετικά με τις παραγγελίες σας, ενημερώσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από εμάς.