1. Σπίτι
  2. Κέντρο βοηθείας
  3. Υποστήριξη

5. Ευθύνες του μέλους

5.1 Κάθε Μέλος εκπροσωπεί, εγγυάται και συμφωνεί ότι έχουν πλήρη εξουσία και εξουσία να αποδεχτούν τους Όρους της παρούσας συμφωνίας.

5.2 Το μέλος θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες ή υλικό σχετικά με την οντότητά σας στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στον ιστότοπο για λογαριασμό μέλους. Κάθε Μέλος εκπροσωπεί, εγγυάται και συμφωνεί ότι (α) τέτοιες πληροφορίες και υλικό, είτε υποβάλλονται κατά τη διαδικασία εγγραφής είτε στη συνέχεια καθ 'όλη τη διάρκεια της χρήσης της Ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας, είναι αληθή, ακριβή, τρέχουσα και πλήρης και (β) θα διατηρήσετε και να τροποποιήσετε αμέσως όλες τις πληροφορίες και το υλικό για να τα διατηρήσετε αληθινά, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη.

5.3 Μόλις γίνετε Μέλος, συναινείτε να εξουσιοδοτήσετε το Banggood.com να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας σύμφωνα με το Πολιτική απορρήτου.

5.4 Each Member represents, warrants and agrees that any User Content that they submit, post or display does not infringe or violate any of the copyright, patent, trademark, trade name, trade secrets or any other personal or proprietary rights of any third party (“Third Party Rights”).

5.5 Κάθε Μέλος εκπροσωπεί περαιτέρω, εγγυάται και συμφωνεί ότι το Περιεχόμενο Χρήστη που υποβάλλετε, δημοσιεύετε ή προβάλλετε:

α) να είστε αληθινοί, ακριβείς, πλήρεις και νόμιμοι ·

β) να μην είναι ψευδές, παραπλανητικό ή παραπλανητικό ·

γ) δεν περιέχουν πληροφορίες που είναι δυσφημιστικές, δυσφημιστικές, απειλητικές ή παρενοχλητικές, άσεμνες, απαράδεκτες, προσβλητικές, σεξουαλικά ή βλαβερές για ανηλίκους ·

δ) δεν περιέχει πληροφορίες που εισάγουν διακρίσεις ή προωθεί διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας ·

ε) να μην περιέχει κανένα σύνδεσμο άμεσα ή έμμεσα σε οποιονδήποτε άλλο Ιστότοπο που περιλαμβάνει οποιοδήποτε περιεχόμενο που ενδέχεται να παραβιάζει τους Όρους.

5.6 Κάθε Μέλος εκπροσωπεί περαιτέρω, εγγυάται και συμφωνεί ότι:

α) συνεχίστε τις δραστηριότητές σας στον Ιστότοπο σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

β) να συνεχίσετε τις δραστηριότητές σας σύμφωνα με τους Όρους και τυχόν ισχύουσες Πρόσθετες Συμφωνίες,

c) να μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή τον Ιστότοπο για εξαπάτηση προσώπου ή οντότητας ·

d) να μην πλαστοπροσωπήσετε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, να παραπλανήσετε τον εαυτό σας ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα ·

e) να μην συμμετέχουν σε ανεπιθύμητο περιεχόμενο ή ηλεκτρονικό ψάρεμα

f) να μην εμπλέκονται σε άλλες παράνομες δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων που θα αποτελούσαν ποινικό αδίκημα, θα οδηγούσαν σε αστική ευθύνη κ.λπ.) ή θα ενθαρρύνουν ή θα υπονομεύουν τυχόν παράνομες δραστηριότητες ·

g) not involve attempts to copy, reproduce, exploit or expropriate Banggood.com’s various proprietary directories, databases and listings;

h) δεν περιλαμβάνουν ιούς υπολογιστών ή άλλες καταστρεπτικές συσκευές και κωδικούς που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης, παρεμβολής, υποκλοπής ή απαλλοτρίωσης οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υλικού, δεδομένων ή προσωπικών πληροφοριών,

i) δεν συνεπάγεται κανένα σχέδιο υπονόμευσης της ακεραιότητας των δεδομένων, των συστημάτων ή των δικτύων που χρησιμοποιεί η Banggood.com και / ή οποιουδήποτε χρήστη του Ιστότοπου ή να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, συστήματα ή δίκτυα ·

j) να μην συμμετέχετε σε δραστηριότητες που διαφορετικά θα δημιουργούσαν καμία ευθύνη για την Banggood.com ή τους συνεργάτες μας.

5.7 Member may not use the Services and member account messaging to engage in activities which are identical or similar to Banggood.com’s e-commerce business.

5.8 Member agrees to provide all necessary information, materials and approval, and render all reasonable assistance and cooperation necessary for Banggood.com’s provision of the Services, evaluating whether Member has breached the Terms and/or handling any complaint against the Member. If Member’s failure to do so results in delay in, or suspension or termination of, the provision of any Service, Banggood.com shall not be obliged to extend the relevant service period nor shall be liable for any loss or damages arising from such delay, suspension or termination.

5.9 Το Μέλος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το Banggood.com δεν θα υποχρεούται να παρακολουθεί ενεργά ούτε να ασκεί κανέναν συντακτικό έλεγχο σε σχέση με το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος ή υλικού ή πληροφοριών που δημιουργούνται, αποκτώνται ή είναι προσβάσιμα μέσω των Υπηρεσιών ή του Ιστότοπου. Το Banggood.com δεν υποστηρίζει, επαληθεύει ή με άλλο τρόπο πιστοποιεί το περιεχόμενο οποιωνδήποτε σχολίων ή άλλου υλικού ή πληροφοριών που έχουν γίνει από οποιοδήποτε Μέλος. Κάθε μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το περιεχόμενο των επικοινωνιών του και μπορεί να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνο ή υπεύθυνο για το περιεχόμενο των σχολίων του ή άλλου υλικού ή πληροφοριών.

Σας ευχαριστούμε που υποβάλατε τα σχόλιά σας σχετικά με αυτό το άρθρο!

Προσωπικές υπηρεσίες και εξατομικευμένες προτάσεις

Θα χρησιμοποιήσουμε τις βασικές σας πληροφορίες, τις πληροφορίες συμπεριφοράς, τις πληροφορίες συναλλαγών και τις πληροφορίες πρόσβασης για να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να απολαύσετε τις εξατομικευμένες υπηρεσίες και προτάσεις μας, καθώς και τις ασφαλείς εμπειρίες αγορών.

Εγγραφείτε ενημερωτικό δελτίο και διαχείριση υπηρεσιών push

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να σταματήσετε να λαμβάνετε όλα τα διαφημιστικά μηνύματα και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push από το Banggood. Θα συνεχίσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα σχετικά με τις παραγγελίες σας, ενημερώσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από εμάς.