1. Σπίτι
  2. Κέντρο βοηθείας
  3. Υποστήριξη

6. Παραβιάσεις των μελών

6.1 Banggood.com reserves the right in our sole discretion to remove, modify or reject any User Content that you submit to, post or display on the Site which we reasonably believe is unlawful, violates the Terms, could subject Banggood.com or our affiliates to liability, or is otherwise found inappropriate in Banggood.com’s opinion.

6.2 If any Member breaches any Terms or if Banggood.com has reasonable grounds to believe that any Member is in breach of any the Terms, Banggood.com shall have the right to impose a penalty against the Member, or suspend or terminate the Member’s account or subscription of any Service without any liability to the Member. Banggood.com shall also have the right to restrict, refuse or ban any and all current or future use of any other Service that may be provided by Banggood.com. The penalties that Banggood.com may impose include, among others, warning, removing any product listing or other User Content that the Member has submitted, posted or displayed, imposing restrictions on the number of product listings that the Member may post or display, or imposing restrictions on the Member’s use of any features or functions of any Service for such period as Banggood.com may consider appropriate in our sole discretion.

6.3 Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των διατάξεων των Όρων, ένα Μέλος θα θεωρείται ότι παραβιάζει τους Όρους σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Η Banggood.com έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι το εν λόγω Μέλος έχει χρησιμοποιήσει κλεμμένη πιστωτική κάρτα ή άλλες ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε οποιαδήποτε συναλλαγή με έναν αντισυμβαλλόμενο,

β) Το Banggood.com έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι τυχόν πληροφορίες που παρέχονται από το Μέλος δεν είναι τρέχουσες ή πλήρεις ή είναι αναληθείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές, ή

c) Banggood.com believes that the Member’s actions may cause financial loss or legal liability to Banggood.com or our affiliates or any other Users.

6.4 Το Banggood.com διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί πλήρως με κυβερνητικές αρχές, ιδιωτικούς ανακριτές και / ή τραυματισμένους τρίτους στη διερεύνηση τυχόν ύποπτων εγκληματικών ή αστικών αδικημάτων. Επιπλέον, το Banggood.com μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Μέλους, εάν ζητηθεί από κυβέρνηση ή φορέα επιβολής του νόμου, τραυματισμένο τρίτο μέρος ή ως αποτέλεσμα κλήτευσης ή άλλης νομικής δράσης. Η Banggood.com δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή αποτελέσματα που προκύπτουν από τέτοια αποκάλυψη και το Μέλος συμφωνεί να μην ασκήσει αγωγή ή αξίωση εναντίον της Banggood.com για τέτοια αποκάλυψη.

6.5 If a Member is in breach of the Terms, Banggood.com also reserves the right to publish the records of such breach on the Site. If such breach involves or is reasonably suspected of involving dishonest or fraudulent activities, Banggood.com also reserves the right to disclose the records of such breach to our affiliates . Such Banggood.com affiliates may impose limitation on, suspend or terminate the Member’s use of all or part of the services provided by such affiliates to the Member, take other remedial actions, and publish the records about the Member’s breach of the Terms on the website operated by or controlled by such Banggood.com affiliates.

6.6 Banggood.com may, at any time and in our reasonable discretion, impose limitations on, suspend or terminate the Member’s use of any Service or the Site without being liable to the Member if Banggood.com has received notice that the Member is in breach of any agreement or undertaking with any affiliate of Banggood.com and such breach involves or is reasonably suspected of involving dishonest or fraudulent activities. Banggood.com shall have the right to publish the records of such breach on the Site. Banggood.com shall not be required to investigate such breach or request confirmation from the Member.

6.7 Κάθε Μέλος συμφωνεί να αποζημιώσει το Banggood.com, τους συνεργάτες μας, τους διευθυντές μας, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους εκπροσώπους του και να τους κρατήσει αβλαβείς, από οποιαδήποτε και κάθε ζημία, απώλεια, αξίωση και ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων σε πλήρη αποζημίωση) που ενδέχεται να προκύψουν από την υποβολή, δημοσίευση ή προβολή οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, από τη χρήση του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών σας ή από την παραβίαση των Όρων.

6.8 Κάθε Μέλος συμφωνεί επίσης ότι το Banggood.com δεν είναι υπεύθυνο και δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε άλλου για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη ή άλλο υλικό που μεταδίδεται μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου δόλου, αναληθούς, παραπλανητικού, ανακριβούς, δυσφημιστικού, προσβλητικού ή παράνομου υλικού και ότι ο κίνδυνος ζημιάς από τέτοιο υλικό βαρύνει εξ ολοκλήρου κάθε μέλος. Η Banggood.com διατηρεί το δικαίωμα, με δικά μας έξοδα, να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε άλλου ζητήματος υπόκεινται σε αποζημίωση από το Μέλος, οπότε το Μέλος θα συνεργαστεί με την Banggood.com για να διεκδικήσει τυχόν διαθέσιμες άμυνες.

'Ηταν αυτό το άρθρο χρήσιμο?

Σας ευχαριστούμε που υποβάλατε τα σχόλιά σας σχετικά με αυτό το άρθρο!

Προσωπικές υπηρεσίες και εξατομικευμένες προτάσεις

Θα χρησιμοποιήσουμε τις βασικές σας πληροφορίες, τις πληροφορίες συμπεριφοράς, τις πληροφορίες συναλλαγών και τις πληροφορίες πρόσβασης για να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να απολαύσετε τις εξατομικευμένες υπηρεσίες και προτάσεις μας, καθώς και τις ασφαλείς εμπειρίες αγορών.

Εγγραφείτε ενημερωτικό δελτίο και διαχείριση υπηρεσιών push

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να σταματήσετε να λαμβάνετε όλα τα διαφημιστικά μηνύματα και να λαμβάνετε ειδοποιήσεις push από το Banggood. Θα συνεχίσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα σχετικά με τις παραγγελίες σας, ενημερώσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από εμάς.