כל ההודעות

ש: Is it support for pics

שאל satyanaidu229 on 2020-03-16 02:49:39

luckychandan88 when you shake watch it will take photo

2020-03-16 10:53:14 מועיל (0)
שלח
תשובות (3)

ש: how was battery life ? as mention its 15 days standby is this correct.

שאל luckychandan88 on 2019-11-18 11:31:48

lucasmuller275 passou do prazo de entrega 15 dias a mais, e veio sem a pulseira

2020-03-02 06:58:43 מועיל (0)
שלח
תשובות (2)
luckychandan88 2019-11-12 08:35:12
5
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: It works on Motorola Moto G6? Thank you.

שאל affonsohnunes on 2020-01-12 06:55:31

luckychandan88 As per your mobile model Motorola Moto G6 this mobile support Bluetooth Ver. 4.2. Xiaomi Youth Wireless bluetooth support Ver. is 4.1 or above, you can check Specifications of your mobile and Xiaomi Youth Wireless bluetooth. As per this Specifications answer is Yes, its works.

2020-01-15 10:01:31 מועיל (0)
שלח
תשובות (3)

ש: i have shinco smart Android tv this remote will work on this tv?

שאל luckychandan88 on 2019-12-09 10:22:38

libiying sure

2019-12-12 06:24:12 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: price was showing 466 it's a watch or only watch strap?

שאל luckychandan88 on 2019-11-26 05:56:07

Ella Only watch strap.

2019-11-28 08:33:32 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: it's a rechargeable battery inside for both clock?

שאל luckychandan88 on 2019-11-26 05:17:57

Ella This is a watch band.

2019-11-28 08:32:54 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)