All Messages

lubo37 2020-05-26 01:06:43
toto svetlo som dostal za 2 týždne príjemné lacné svetlo - skôr do vonkajšieho prostredia - kvôli vysokej teplote pri svietení plusy - vysoký výkon za málo peňazí - svietivosť je vysoká - cena bola priaznivá 2,8€ za 30w reflektor - jednoduché pripojenie - ľahké svetlo - vodeodolnosť - ale veľmi tomu neverím - budem používať iba pod strechou mínusy - výsoká teplota pri svietení až 70 - 80 stupňov na plášti je to 40 - 50 stupňov po dvoch minútach svietenia. neodporúčam dlhé svietenie - veľmi dobré do vonkajších priestorov (kde je veľmi dobré vetranie chladenie) alebo svietenie na krátku dobu - pohybový senzor. za cenu Ok i keď na Slovensku za cenu cca 10€ máte normálne a kvalitné led svetlo. pleasant cheap light - rather for the outdoor environment - due to the high temperature during lighting pros - high performance for little money            - the luminosity is high            - the price was favorable 2.8 € for a 30w reflector            - easy connection            - light            - water resistance - but I don't really believe it - I will only use it under the roof cons - high temperature during lighting up to 70 - 80 degrees on the casing it is 40 - 50 degrees after two minutes of lighting. I do not recommend long lighting - very good for outdoor areas (where there is very good ventilation cooling) or lighting for a short time - motion sensor. for the price of Ok, although in Slovakia for the price of about 10 € you have a normal and quality LED light.
0
Recommendations
Comments (0)

Top reviewers you may like:

lubo37 2020-05-26 00:54:56
príjemné lacné svetlo - skôr do vonkajšieho prostredia - kvôli vysokej teplote pri svietení plusy - vysoký výkon za málo peňazí - svietivosť je vysoká - cena bola priaznivá 2,8€ za 30w reflektor - jednoduché pripojenie - ľahké svetlo - vodeodolnosť - ale veľmi tomu neverím - budem používať iba pod strechou mínusy - výsoká teplota pri svietení až 70 - 80 stupňov na plášti je to 40 - 50 stupňov po dvoch minútach svietenia. neodporúčam dlhé svietenie - veľmi dobré do vonkajších priestorov (kde je veľmi dobré vetranie chladenie) alebo svietenie na krátku dobu - pohybový senzor. za cenu Ok i keď na Slovensku za cenu cca 10€ máte normálne a kvalitné led svetlo. pleasant cheap light - rather for the outdoor environment - due to the high temperature during lighting pros - high performance for little money            - the luminosity is high            - the price was favorable 2.8 € for a 30w reflector            - easy connection            - light            - water resistance - but I don't really believe it - I will only use it under the roof cons - high temperature during lighting up to 70 - 80 degrees on the casing it is 40 - 50 degrees after two minutes of lighting. I do not recommend long lighting - very good for outdoor areas (where there is very good ventilation cooling) or lighting for a short time - motion sensor. for the price of Ok, although in Slovakia for the price of about 10 € you have a normal and quality LED light.
0
Recommendations
Comments (0)

Top reviewers you may like:

lubo37 2020-05-26 00:43:35
0
Recommendations
Comments (0)

Top reviewers you may like: