1. Dom
  2. Centrum pomocy
  3. Wsparcie

5. Obowiązki członka

5.1 Każdy Członek reprezentuje, gwarantuje i zgadza się, że ma pełną moc i upoważnienie do zaakceptowania Warunków niniejszej umowy.

5.2 Członek będzie zobowiązany do dostarczenia informacji lub materiałów dotyczących twojego podmiotu w ramach procesu rejestracji na stronie dla konta członkowskiego. Każdy Członek reprezentuje, gwarantuje i zgadza się, że (a) takie informacje i materiały, niezależnie od tego, czy zostały złożone w trakcie procesu rejestracji, czy później w trakcie dalszego użytkowania Strony lub Usługi, są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne oraz (b) będą i niezwłocznie zmieniają wszystkie informacje i materiały, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

5.3 Po zostaniu Członkiem, zgadzasz się upoważnić Banggood.com do przechowywania i wykorzystywania twoich informacji zgodnie z Privacy Policy.

5.4 Każdy Członek oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że wszelkie Treści użytkownika, które przesyłają, publikują lub wyświetlają, nie naruszają ani nie naruszają żadnych praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw handlowych, tajemnic handlowych ani innych osobistych lub zastrzeżonych praw osób trzecich (" Prawa stron trzecich ").

5.5 Każdy Członek dodatkowo reprezentuje, gwarantuje i zgadza się, że Treści użytkownika, które przesyłasz, publikujesz lub wyświetlasz:

 a) być prawdziwe, dokładne, kompletne i zgodne z prawem;

 b) nie być fałszywym, wprowadzającym w błąd lub zwodniczym;

 c) nie zawierają informacji zniesławiających, oszczerczych, zastraszających lub napastliwych, obscenicznych, budzących zastrzeżenia, obraźliwych, wyraźnie seksualnych lub szkodliwych dla nieletnich;

 d) nie zawierają informacji dyskryminujących lub promujących dyskryminację ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

e) nie zawierają żadnych linków bezpośrednio lub pośrednio do jakiejkolwiek innej witryny internetowej, która zawiera jakiekolwiek treści, które mogą naruszać Warunki.

 5.6 Każdy Członek reprezentuje, gwarantuje i zgadza się, że:

 a) prowadzić działania na Stronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami;

b) prowadzić działalność zgodnie z Warunkami i stosownymi Uzupełniającymi Umowami;

donie korzystać z Usług lub Witryny w celu oszukiwania jakiejkolwiek osoby lub podmiotu;

re) nie podszywać się pod żadną osobę lub podmiot, nie przedstawiać siebie lub swojego powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;

mi) nie angażować się w spamowanie lub wyłudzanie informacji;

fa) nie podejmować żadnych innych działań niezgodnych z prawem (w tym, bez ograniczeń, tych, które stanowiłyby przestępstwo, prowadzić do odpowiedzialności cywilnej, itp.) lub zachęcać do jakichkolwiek niezgodnych z prawem działań;

sol) nie obejmują prób kopiowania, reprodukowania, wykorzystywania lub wywłaszczania różnych zastrzeżonych katalogów, baz danych i ofert Banggood.com;

h) nie zawierają żadnych wirusów komputerowych ani innych niszczących urządzeń i kodów, które skutkują uszkodzeniem, zakłóceniem, przechwyceniem lub wywłaszczeniem jakiegokolwiek oprogramowania lub systemu sprzętu, danych lub danych osobowych;

ja) nie angażują żadnego systemu mającego na celu podważenie integralności danych, systemów lub sieci wykorzystywanych przez Banggood.com i / lub dowolnego użytkownika Strony lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do takich danych, systemów lub sieci;

jot) nie angażować się w żadną działalność, która w przeciwnym razie nie byłaby odpowiedzialna za Banggood.com lub nasze spółki zależne.

 5.7 Członek nie może korzystać z usług i wiadomości z konta członkowskiego, aby angażować się w działania, które są identyczne lub podobne do działalności e-commerce Banggood.com.

5.8 Członek wyraża zgodę na dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji, materiałów i zatwierdzeń oraz świadczy wszelką rozsądną pomoc i współpracę niezbędną do świadczenia Usług przez firmę Banggood.com, oceniając, czy Członek naruszył Warunki i / lub rozpatrzył jakąkolwiek skargę wobec Członka. Jeśli niewykonanie tego przez Członka spowoduje opóźnienie lub zawieszenie świadczenia dowolnej Usługi, Banggood.com nie będzie zobowiązane do przedłużenia odpowiedniego okresu świadczenia usług ani nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiego opóźnienia, zawieszenie lub zakończenie.

5.9 Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że od Banggood.com nie wymaga się aktywnego monitorowania ani wykonywania jakiejkolwiek kontroli redakcyjnej nad treścią wszelkich wiadomości lub materiałów lub informacji wytworzonych, uzyskanych lub dostępnych za pośrednictwem Usług lub Strony. Banggood.com nie popiera, weryfikuje ani w żaden inny sposób nie certyfikuje treści jakichkolwiek komentarzy lub innych materiałów lub informacji dokonanych przez któregokolwiek Członka. Każdy członek ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich wiadomości i może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej lub odpowiedzialny za treść swoich komentarzy lub innych materiałów lub informacji.

Dziękujemy za przesłanie opinii na temat tego artykułu!

Usługi osobiste i spersonalizowane rekomendacje

Wykorzystamy Twoje podstawowe informacje, informacje o zachowaniu, informacje handlowe i informacje o dostępie, abyś mógł korzystać z naszych spersonalizowanych usług i rekomendacji, a także z bezpiecznych zakupów.

Zapisz się do newslettera i popchnij zarządzanie usługami

Zaznacz to pole, aby nie otrzymywać wszystkich promocyjnych wiadomości e-mail i powiadomień push od Banggood. Nadal będziemy wysyłać Ci wiadomości związane z Twoimi zamówieniami, informacje o produktach lub usługach zakupionych od nas.