1. Nhà
  2. Trung tâm trợ giúp
  3. Chương trình hợp tác

What is the difference between affiliate points and general points?

General points:

Earned from your activities on our website, posting photos or videos, confirming your e-mail address, and placing orders. Click Points and coupons for more details.

 

Affiliate points:
Earned through our affiliate program. Click here to join and view more.The main differences are summarized below:
 

Points

Coupons   

Cash(Paypal, Bank Transfer, BGpay)

Checkout

Discounts

General points

×√ 

Affiliate points


Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi của bạn về bài viết này!

Dịch vụ cá nhân và đề xuất cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cơ bản, thông tin hành vi, thông tin giao dịch và thông tin truy cập để đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng các dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa của chúng tôi cũng như trải nghiệm mua sắm an toàn.

Theo dõi bản tin và quản lý dịch vụ đẩy

Chọn hộp này để ngừng nhận tất cả các email quảng cáo và thông báo đẩy từ Banggood. Chúng tôi vẫn sẽ gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến đơn đặt hàng, cập nhật về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi.