1. Nhà
  2. Trung tâm trợ giúp
  3. Chương trình hợp tác

Tôi có thể tạo một trang web liên kết, trang truyền thông xã hội hoặc blog không?

Bạn có thể tạo một trang web, blog hoặc kênh truyền thông xã hội như một phần của chiến lược liên kết của bạn. Tuy nhiên, danh tính hình ảnh của kênh của bạn không thể giống với các kênh chính thức của Banggood.

 

Vui lòng tránh những điều sau đây:

- Sử dụng "Banggood" trên trang web hoặc tên hồ sơ;

- Sử dụng logo Banggood làm hồ sơ, tiêu đề hoặc logo trang web;

- Giao tiếp hoặc đóng vai trò đại diện của Banggood;

Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi của bạn về bài viết này!

Dịch vụ cá nhân và đề xuất cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cơ bản, thông tin hành vi, thông tin giao dịch và thông tin truy cập để đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng các dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa của chúng tôi cũng như trải nghiệm mua sắm an toàn.

Theo dõi bản tin và quản lý dịch vụ đẩy

Chọn hộp này để ngừng nhận tất cả các email quảng cáo và thông báo đẩy từ Banggood. Chúng tôi vẫn sẽ gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến đơn đặt hàng, cập nhật về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi.