1. Nhà
  2. Trung tâm trợ giúp
  3. Chương trình hợp tác

How does the Affiliate Program work?

As an affiliate, you can promote the Banggood website and products by posting an affiliate URL on other websites. You will receive a commission on each order the customer you referred places within 15 days of clicking on your link. You will be awarded Affiliate points, which can be exchanged for cash (paid with PayPal, bank transfer or BGpay), discount coupons.

 

Customer Clicks On AdvertCustomer Makes An
Order Within 15 Days
You Receive Affiliate CommissionYou Display
Banggood AD or Link
Links contain your unique affiliate tracker informationCustomer Is Registered as Being Affiliated To YouCommission Calculated As A % Of Customers Total Order

Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi của bạn về bài viết này!

Dịch vụ cá nhân và đề xuất cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cơ bản, thông tin hành vi, thông tin giao dịch và thông tin truy cập để đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng các dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa của chúng tôi cũng như trải nghiệm mua sắm an toàn.

Theo dõi bản tin và quản lý dịch vụ đẩy

Chọn hộp này để ngừng nhận tất cả các email quảng cáo và thông báo đẩy từ Banggood. Chúng tôi vẫn sẽ gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến đơn đặt hàng, cập nhật về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi.