Tàu United Kingdom , USD
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
MccoyDos 2020-04-20 09:30:18
Chegou muito rápido, achei o fone muito leve e aparentemente frágil, porém a qualidade sonora é um ótimo custo benefício.
0
Bình luận
Gửi đi
Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền