1. Nhà
  2. Trung tâm trợ giúp
  3. Đặt hàng

Multibanco

We accept Multibanco as a payment method:

Only available for orders shipped to Portugal.

1.Log into your Banggood account;
2.Select the Multibanco payment method;
3.Click “Place your order”. You will be redirected to the Multibanco payment page;
4.Mark your entity or reference or print the vouche and pay through an ATM with a debit card or at home via the online banking environment

5.Remember that you must pay before the due date to avoid canceling your order;

 

Notes:

-This payment method cannot be directly refunded; any refunded transaction will be credited to your BGpay or PayPal account.

-Please pay your Multibanco within 3 business days or it will be canceled.

Please note: We cannot refund directly to this payment method, if you request a refund, we suggest you refund to BGPAY. A BGPAY refund is fast and has no additional fees. If you choose to send money via PayPal, the total refund amount will be less as you will need to pay all PayPal commission charges. PayPal charges commission according to your PayPal account rate.

Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi của bạn về bài viết này!

Dịch vụ cá nhân và đề xuất cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cơ bản, thông tin hành vi, thông tin giao dịch và thông tin truy cập để đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng các dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa của chúng tôi cũng như trải nghiệm mua sắm an toàn.

Theo dõi bản tin và quản lý dịch vụ đẩy

Chọn hộp này để ngừng nhận tất cả các email quảng cáo và thông báo đẩy từ Banggood. Chúng tôi vẫn sẽ gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến đơn đặt hàng, cập nhật về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi.