1. Nhà
  2. Trung tâm trợ giúp
  3. Đặt hàng

Dragonpay(ebanking and convenience stores)

 

We are an online payment platform that allows consumers to buy online from e-commerce merchants without using traditional forms of payments like credit card and PayPal.

Instead, the buyer uses his online banking facility or pay cash over-the-counter at physical retail channels.

 

How to pay with dragonpay?

1.Select a delivery country;

2.Confirm the products you purchase and the logistics.

3.Choose the bank where you pay(only Ebanking). 

4.You will be redirected to your order confirmation page and use the payment reference to complete your orders.(*You will also recieve an email including the payment reference)

5.You will recieve an order confirmation email after you complete the payment.

 

Notes: We need about 2 weeks to process the order, and the item you purchased will be shipped about two weeks after the successful order.


Notes:This payment method cannot be directly refunded; any refunded transaction will be credited to your BGpay or PayPal account.


Bài viết này hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi của bạn về bài viết này!

Dịch vụ cá nhân và đề xuất cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cơ bản, thông tin hành vi, thông tin giao dịch và thông tin truy cập để đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng các dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa của chúng tôi cũng như trải nghiệm mua sắm an toàn.

Theo dõi bản tin và quản lý dịch vụ đẩy

Chọn hộp này để ngừng nhận tất cả các email quảng cáo và thông báo đẩy từ Banggood. Chúng tôi vẫn sẽ gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến đơn đặt hàng, cập nhật về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi.