1. Nhà
  2. Trung tâm trợ giúp
  3. Đặt hàng

Thanh toán OXXO

Tùy chọn thanh toán này dành riêng cho khách hàng Mexico của chúng tôi cư trú tại Mexico.

OXXO là phương thức thanh toán ưa thích ở Mexico. Đó là thanh toán bằng tiền mặt thông qua một tài liệu mã vạch được chấp nhận tại hơn 14.000 cửa hàng.

 

Nếu bạn muốn thanh toán bằng tiền mặt cho đơn hàng của mình, bạn có thể dễ dàng thực hiện thông qua "OXXO" trên khắp Mexico.

 

Thanh toán bằng OXXO

1- Chọn OXXO làm phương thức thanh toán của bạn.

2-Điền thông tin cần thiết và hoàn tất quy trình thanh toán. Một email sẽ được gửi cho bạn với chứng từ OXXO tham chiếu giao dịch và chứa mã vạch. Trong thời gian này, trạng thái đơn đặt hàng của bạn sẽ là "chuẩn bị thanh toán".

3- Voucher OXXO này có thể được in và thanh toán tại bất kỳ cửa hàng tiện lợi OXXO nào ở Mexico.

Hãy nhớ rằng bạn phải thanh toán trước ngày đáo hạn để tránh hủy đơn hàng.

Sau khi thanh toán được thực hiện, phải mất đến 1-3 ngày để được xác nhận trong hệ thống của chúng tôi.

Khi thanh toán đã được xác nhận, trạng thái đơn đặt hàng của bạn sẽ thay đổi thành "thanh toán được xác nhận. Sau đó chúng tôi sẽ gửi bưu kiện của bạn.

 

Ghi chú:

-OXXO chỉ có sẵn ở Mexico.

-Xin vui lòng thanh toán OXXO của bạn trong vòng 3 ngày nếu không nó sẽ bị hủy.

-Khi bạn thanh toán, cửa hàng sẽ cung cấp cho bạn biên nhận. Hãy giữ biên nhận đó để tham khảo trong tương lai.

-If you place an order with us, but you don't receive the OXXO email, please contact Ebanx and ask them for assistance. {support@ebanx.com}

-The OXXO service is offered by Ebanx. When you use OXXO you need to agree to the terms and conditions of Ebanx.{https://www.ebanx.com/br/termos}

- Banggood không lưu trữ hoặc nhận bất kỳ thông tin thanh toán OXXO nào của bạn.

- Banggood không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí hoặc chi phí bổ sung nào liên quan đến việc sử dụng phương thức thanh toán OXXO.

- Các mặt hàng sẽ không được bảo lưu từ chứng khoán cho đến khi thanh toán đã được xác nhận.

 

Método de pago OXXO

Esta opción de pago es Elimiva para clientes mexicanos que Residen en México.

OXXO es el método de pago preferido en México. Es el pago en einfivo a través de código de barras que se acepta en más de 14.000 tiendas.

Si desea realizar un pago en einfivo para su pedido, puede hacerlo fácilmente a través de OXXO en todo México.

 

Pagar con OXXO

1-Despues haga su pedido, seleccione OXXO como el método de pago.

2-Rellene la notifyación certerida y hoàn thành el proceso de pago.

Se le enviará un correo electrónico con una boleta EBANX de pago en OXXO con el código de barras. Durante este tiempo, el estado de su pedido será "Prepación del pago".

3-Este cupón OXXO se puede il Elli y pagar en cada tienda OXXO en México.

Recuerde que debe pagar antes de la fecha de vencimiento para evitar Cancar su pedido.

Una vez que se realiza el pago, se tarda hasta 1-3 días en xác nhận en nuestro sistema.

Cuando el pago ha sido Confirmado, el estado de su pedido cambiará a "pago Confirmado".

Luego enviaremos su paquete.

 

Thông báo

-OXXO solo está disponable en México.

-Por ủng hộ pague dentro de 3 días o se Cancará.

-Cuando pagas, la tienda te entregará un recibo. Bảo tồn ese recibo para Futura giới thiệu.

-Si después realiza un pedido, pero no recibe el correo electrónico, comuníquese con Ebanx y solicite ayuda. {support@ebanx.com}

-El servicio OXXO es ofrecido por Ebanx. Cuando usa OXXO, debe aceptar los términos y condiciones de Ebanx. {Https://www.ebanx.com/br/termos}

- Banggood no Guarda ni recibe ninguna notifyación de pago de OXXO.

- Banggood no se hace responsable de los cargos o tarifas adicionales relacionados con el uso del método de pago OXXO.

- Los artículos no se sécarán del stock hasta que se haya Confirmado el pago.

Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi của bạn về bài viết này!

Dịch vụ cá nhân và đề xuất cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cơ bản, thông tin hành vi, thông tin giao dịch và thông tin truy cập để đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng các dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa của chúng tôi cũng như trải nghiệm mua sắm an toàn.

Theo dõi bản tin và quản lý dịch vụ đẩy

Chọn hộp này để ngừng nhận tất cả các email quảng cáo và thông báo đẩy từ Banggood. Chúng tôi vẫn sẽ gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến đơn đặt hàng, cập nhật về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi.