1. Nhà
  2. Trung tâm trợ giúp
  3. Đặt hàng

ATM Indonesia payments

Bagaimana cara membayar via ATM Indonesia ?

Step 1:Pada halaman CPilih Opsi Pembayaran, pilih ATM Indonesia , kemudian klik tombol Konfirmasi Pesanan

Step 2:Halaman berikutnya akan menampilkan tentang cara membayar. Mohon catat informasi yang dibutuhkan untuk memproses pembayaran (nominal yang harus dibayar, kode bayar, dan batas waktu pembayaran).

Step 3:Silakan bayar di salah satu ATM berikut, internet atau fasilitas mobile banking: Alto, ATM Bersama, Prima, menggunakan kode unik pembayaran di bawah.

(Please pay at any of the following ATM’s, internet or mobile banking facilities: Alto, Bersama, Prima, using the unique payment code below.)

 

Anda dapat membayar di ATM atau menggunakan internet atau mobile banking (tidak tersedia untuk KlikBCA)

 

Catatan: menjaga tanda terima sebagai bukti pembayaran. Pedagang akan diberitahu langsung status pembayaran.Kami membutuhkan sekitar 2 minggu untuk memproses pesanan, dan barang yang Anda beli akan dikirim setelah sekitar 2 minggu pesanan yang berhasil.

 

Catatan: Metode pembayaran ini tidak dapat dikembalikan secara langsung; setiap transaksi yang dikembalikan akan dikreditkan ke akun BGpay atau PayPal Anda.

Please note: We cannot refund directly to this payment method, if you request a refund, we suggest you refund to BGPAY. A BGPAY refund is fast and has no additional fees. If you choose to send money via PayPal, the total refund amount will be less as you will need to pay all PayPal commission charges. PayPal charges commission according to your PayPal account rate.

Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi của bạn về bài viết này!

Dịch vụ cá nhân và đề xuất cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cơ bản, thông tin hành vi, thông tin giao dịch và thông tin truy cập để đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng các dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa của chúng tôi cũng như trải nghiệm mua sắm an toàn.

Theo dõi bản tin và quản lý dịch vụ đẩy

Chọn hộp này để ngừng nhận tất cả các email quảng cáo và thông báo đẩy từ Banggood. Chúng tôi vẫn sẽ gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến đơn đặt hàng, cập nhật về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi.