1. Nhà
  2. Trung tâm trợ giúp
  3. Mua sắm

How to Use Banggood Points?

1.Exchange points for discounts

100 BG points = $1

During checkout or at the points mall, you can convert points into a discount.

Tips: Your VIP level entitles you to exchange your points for a discount of up to 20% off

2.Exchange points for coupons

Under the condition of full Points, enter"My account-My Points", select the coupon and click "exchange"

3.Shop with Points

Under the condition of full Points,enter "My account-Points Mall", select the goods in the Shop with Points and click the product you want.

  1. Access games and win big prize

Use points to play Lucky draw and get the chance to win free or low-priced products,great-value coupons or even more points .

Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi của bạn về bài viết này!

Dịch vụ cá nhân và đề xuất cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cơ bản, thông tin hành vi, thông tin giao dịch và thông tin truy cập để đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng các dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa của chúng tôi cũng như trải nghiệm mua sắm an toàn.

Theo dõi bản tin và quản lý dịch vụ đẩy

Chọn hộp này để ngừng nhận tất cả các email quảng cáo và thông báo đẩy từ Banggood. Chúng tôi vẫn sẽ gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến đơn đặt hàng, cập nhật về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi.