1. Nhà
  2. Trung tâm trợ giúp
  3. Ủng hộ

4. Tài khoản thành viên

4.1 Người dùng phải được đăng ký trên Trang web để truy cập hoặc sử dụng một số Dịch vụ (Người dùng đã đăng ký cũng được gọi là Thành viên Đăng ký bên dưới). Ngoại trừ sự chấp thuận của Banggood.com, một Người dùng chỉ có thể đăng ký một tài khoản thành viên trên Trang web. Banggood.com có thể hủy hoặc chấm dứt tài khoản thành viên của Người dùng nếu Banggood.com có lý do để nghi ngờ rằng Người dùng đã đăng ký đồng thời hoặc kiểm soát hai hoặc nhiều tài khoản thành viên. Hơn nữa, Banggood.com có thể từ chối đơn đăng ký của Người dùng để đăng ký vì bất kỳ lý do nào.

4.2 Sau khi đăng ký trên Trang web, Banggood.com sẽ chỉ định một tài khoản và cấp ID thành viên và mật khẩu (sau này sẽ được chọn bởi Người dùng đã đăng ký trong quá trình đăng ký) cho mỗi Người dùng đã đăng ký. Tài khoản có thể có tài khoản email dựa trên web với dung lượng lưu trữ giới hạn để Thành viên gửi hoặc nhận email.

4.3 Một bộ ID thành viên và mật khẩu là duy nhất cho một tài khoản. Mỗi Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật và bảo mật của ID và mật khẩu Thành viên của bạn và cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. Không Thành viên nào có thể chia sẻ, chuyển nhượng hoặc cho phép sử dụng tài khoản Thành viên, ID hoặc mật khẩu của bạn bởi một người khác ngoài thực thể kinh doanh của Thành viên. Thành viên đồng ý thông báo cho Banggood.com ngay lập tức nếu bạn biết về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật tài khoản nào khác.

4.4 Thành viên đồng ý rằng tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn, đăng bất kỳ thông tin công ty hoặc sản phẩm nào, nhấp để chấp nhận bất kỳ Thỏa thuận hoặc quy tắc bổ sung nào, đăng ký hoặc thực hiện bất kỳ thanh toán nào cho bất kỳ dịch vụ nào, gửi email bằng tài khoản email hoặc gửi SMS ) sẽ được coi là đã được ủy quyền bởi Thành viên.

4.5 Thành viên thừa nhận rằng việc chia sẻ tài khoản của bạn với người khác hoặc cho phép nhiều người dùng bên ngoài thực thể kinh doanh của bạn sử dụng tài khoản của bạn (gọi chung là "sử dụng nhiều lần"), có thể gây ra tác hại không thể khắc phục cho Banggood.com hoặc Người dùng khác của Trang web. Thành viên sẽ bồi thường cho Banggood.com, các chi nhánh, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi trước mọi tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận) do sử dụng nhiều tài khoản của bạn. Thành viên cũng đồng ý rằng trong trường hợp sử dụng nhiều tài khoản của bạn hoặc Thành viên không duy trì bảo mật tài khoản của bạn, Banggood.com sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc vi phạm đó và có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của thành viên mà không chịu trách nhiệm với Thành viên.

Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi của bạn về bài viết này!

Dịch vụ cá nhân và đề xuất cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cơ bản, thông tin hành vi, thông tin giao dịch và thông tin truy cập để đảm bảo rằng bạn có thể tận hưởng các dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa của chúng tôi cũng như trải nghiệm mua sắm an toàn.

Theo dõi bản tin và quản lý dịch vụ đẩy

Chọn hộp này để ngừng nhận tất cả các email quảng cáo và thông báo đẩy từ Banggood. Chúng tôi vẫn sẽ gửi cho bạn các tin nhắn liên quan đến đơn đặt hàng, cập nhật về sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua từ chúng tôi.